Michal Murdza, DMD

Meet Dr. Murdza

dr michal MurdzaDr. Michał Murdza urodził się w Polsce. W Chicago ukończył high school. Naukę kontynuował na Uniwersytecie w Urbana Champaign. Szkołę dentystyczną ukończył w Midwestern University w Downers Grove.

Dr. Michal Murdza received his bachelor’s degree from the University of Illinois at Urbana-Champaign. He studied dentistry at the College of Dental Medicine-Illinois at Midwestern University in Downer’s Grove.

He always treats his patients as he would like to be treated himself.

Dr. Murdza practices all aspects of general dentistry. In his free time, he enjoys camping and hiking with his family.